Espeh سایت علمی، فنی، مهندسی

تماس با ما
Espeh
نام خود را وارد کنيد:

آدرس پست الکترونيک:

عنوان نامه:


پيام خود را وارد کنيد:

ارسال يک نسخه از اين پيام به آدرس پست الکترونيک شما

پیام هفته

               ای دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او
                                                      
بی قدمش کجا توان ره ببری به سوی او
                                                      
               
گر نروی به سوی او ، راست بگو کجا روی
                                                    هر طرفی که رو کنی ، ملک وی است و کوی او

                                                                                       
                                                                                             

                                                     
                                                                                                              
                                                                                                               

منوی اصلی